Us Qayamat ke din se Daro

Us Qayamat ke din se Daro …

Us Qayamat ke din se Daro ✦ Bismillah-Hirrahman-Nirrahim ✦ Allah Taala Quran-e-Kareem me farmata hai: “Us Qayamat ke din se Daro jab

Apne Amal ko Barbaad na karo

Hadees Of The Day | 31 Aug 2021

Hadees Of The Day | 31 Aug 2021

Apne Amal Ko Barbaad Na Karo

۞ Bismillah-Hirrahman-Nirrahim ۞

“Aye Imanwalo! Allah ki Ita’at karo
Aur Uske Rasool (ﷺ) ki Itaat karo,
Aur apne amaal ko barbaad na karo.”

Quran 47:33 ]

Sabse Zyada Izzat wala [ Quran, 49:13 ]

Hadees Of The Day | 30 Aug 2021

Hadees Of The Day | 30 Aug 2021

Sabse Zyada Izzat Wala

۞ Bismillah-Hirrahman-Nirrahim ۞

” Allah ke Nazdeek Sabse Zyada Izzat wala
Woh hai Jo Sabse Zyada (Allah se)
Darne wala hai.”

Quran, 49:13 ]

Jis Maut se Tum Bhaagte ho Woh to Tumhein Pahunch kar Rahegi

Hadees Of The Day | 28 Aug 2021

Hadees Of The Day | 28 Aug 2021

Jis Maut Se Tum Bhaagte Ho Woh Tumhein Pahunch Kar Rahegi

۞ Bismillah-Hirrahman-Nirrahim ۞ 

Allah Ta’ala Quran-e-Majid me farmata hai:

“Jis Maut se Tum Bhaagte ho Woh to Tumhein
Pahunch kar Rahegi,
Phir Tum Sab Chhupe Khule ke Janne wale
(Allah) ki Taraf Lautaye Jaoge Aur
Woh Tumhein Tumhare kiye hue Tamaam
Kaam bata dega.”

[ Quran, 62:8 ]

Ummate Nabi Android Mobile App