Momin ke Qatal ka Anjaam

Momin ke Qatal ka Anjaam

Momin ke Qatal ka Anjaam

Abu Saeed Khudri aur Abu Huraira (r. a) se riwayat hai ke,
Nabi-e-Kareem (ﷺ) ka farman hai:

“Agar Aasman aur Zameen wale (saare ke saare) ek Momin ke Khoon me Sharik ho jaye toh Allah un sabko Jahannam me daal dega.”

📕 Sahih Tirmizi, Hadees 1398 

Leave a Comment