Sood Khane Waalo ka Qayamat me Anjaam

Sood Khane Waalo ka Qayamat me Anjaam

Sood Khane Waalo ka Qayamat me Anjaam

Jo Log Sood Khatey Hain Wo Qayamat Ke Din Uss Shakhs Ki Tarah Uthengey Jinhey Shaitan ne Lipat kar Deewana Bana liya ho Yeh Haalat Unki Iss Wajah se hogi ki Unhoney Kaha tha ki Kharid wa Farokht bhi Sood ki tarah hai,

Jabki Allah Ta’ala ne Khareed aur Farokht ko Halaal Qarar diya hai aur Sood ko Haraam phir Jisko Uskey Rab ki Naseehat Pahunchi aur Wo (Sood Lene se) Baaz aa Gaya tou Wo jo kuch Pahley Le chuka hai Wo Usi ka hai aur Uska Muaamla Allah ke Supurd hai lekin agar Wo phir bhi Sood leta Rehta hai tou Ye Log Jahannami hai Yeh Iss me Hamesha rahenge.”

📕 Al Quran, Surah Baqrah 2:275

Leave a Comment