Roza Baatini Ibadat Hai ….

Roza Baatini(Internal) Ibadat Hai Kyu Ke
Hamare Bataye Bagair Kisi Ko Nahi Pata Chal Sakta Hai Ke
Hamara Roza Hai Aur Allah Ko Baatini Ibadat Ziyada Pasand Hai.
(Aljama Sagheer P-146 H-2415)

IbadatRoza
Comments (0)
Add Comment


    Related Post


    Islamic Quiz – 14

    #Sawaal: Fizool Kharchi Karnewalo ko
    Allah Ta'ala Ne Quraan me Kya kaha Hai ?

    Options are -…