Allah ka Zikr karne wala Zinda aur na karne wala Murda hai

Allah ka Zikr karne wala Zinda aur na karne wala Murda hai

Zinda aur Murda ki Misaal

Hadees: Nabi-e-Kareem (ﷺ) ka farman hai:

“Us Shakhs ki Misaal Jo Apne Rabb ko Yaad Karta hai aur Uski Misaal Jo Apne Rabb ko Yaad nahi karta ZINDA aur MURDA Jaisi hai.”

📕 Sahih Bukhari, Hadees: 6407

Leave a Comment