Islamic Quiz 278 : Allah Subhanahu se ye kis Nabi ne kaha tha ki Aye mere RAB mujhko dikha ki tu murdon ko kaise zinda karega?

Islamic Quiz 278 : Allah Subhanahu se ye kis Nabi ne kaha tha ki Aye mere RAB mujhko dikha ki tu murdon ko kaise zinda karega?

Islamic Quiz 278

Allah Subhanahu se ye kis Nabi ne kaha tha ki Aye mere RAB mujhko dikha ki tu murdon ko kaise zinda karega?

Options Are 👇

A. Musa Alaihis Salam

B. Esa Alaihis Salam

C. Ibrahim Alaihis Salam

D. Nooh Alaihis Salam

ka Sahih jawab hai : Option ( C )

✅ Ibrahim Alaihis Salam

“Aur Jab Ibrahim (Alaihi salam) ne kaha ki Eh mere RAB mujhko dikha ki tu murdon ko kaisey zinda karega, ALLAH ne farmaya ki kya tumhey yaqeen nahi hai?
Farmaya ki kyu nahi lekin mein isliye dekhna chahta hun ki mere Dil ko itminan ho jaye, ALLAH ne farmaya ki chaar (4) udney waley jaanwar (parindey) pakad kar apney paas mangwa le (aur tukdey tukdey kar de aur) phir unka ek ek tukda har ek pahaad par rakh de phir usko bula to wo tumharey pass chaley aayengey aur jaan lo ki Beshak ALLAH zabardast hikmat wala hai.”

📕 Al Quran, Al-Baqara 2:260