Islamic Quiz 156

Islamic Quiz 156

Islamic Quiz 156

Wo Kounsi Neki Hain Jisko Karne ki Tamanna Insan Maut ke Waqt Karega Jiska Zikr Surah Munafiqoon mein hain?

A. Quran Padhne ki

B. Namaz Pardhne ki

C. Sadqa Karne ki

D. Sahih Jawab Ka Intezaar