Islamic Quiz 143

Islamic Quiz 143

In me se Imaan aur Kufr ke Darmiyaan Farq karne waali Cheez kya hai ?

A. Roza Chorrna

B. Hajj Nahi Karna

C. Sadqa Nahi Dena

D. Namaz Ka Chorna

4.7/5 - (34 votes)