Islamic Quiz 143 : In me se Imaan aur Kufr ke Darmiyaan Farq karne waali Cheez kya hai?

Islamic Quiz 143 : In me se Imaan aur Kufr ke Darmiyaan Farq karne waali Cheez kya hai?

Islamic Quiz 143

In me se Imaan aur Kufr ke Darmiyaan Farq karne waali Cheez kya hai?

Options Are 👇

A. Roza Chorrna

B. Hajj Nahi Karna

C. Sadqa Nahi Dena

D. Namaz Ka Chorna

Sahih jawab hai : Option ( D )

✅ Namaz Ka Chorna

Daleel :

Hadees: Allah ke Rasool (ﷺ) ne farmaya:

“Iman aur Kufr ke Darmiyan farq karne waali cheez Namaz hai.”

📕  Jami At-Tirmidhi: 2618