Islamic Quiz 182 : Wo Kaunsi Surah Hain Jiske Bagair Namaz Mukammal Nahi Hoti?

Islamic Quiz 182 : Wo Kaunsi Surah Hain Jiske Bagair Namaz Mukammal Nahi Hoti?

Islamic Quiz 182

Wo Kaunsi Surah Hain Jiske Bagair Namaz Mukammal Nahi Hoti?

Options Are 👇

A. Surah Ikhlas

B. Surah Yasin

C. Surah Fateha

D. Surah Falaq

Sahih jawab hai : Option ( C )

✅ Surah Fateha

Daleel :

Nabi-e-Kareem (ﷺ) ne farmaya:

“Jis Shaqs ne Surah Fateha na padhi uski Namaz nahi hui.”

📕 Sahih Bukhari 756