Jumme Ke Din Ke Behtareen 7 Amaal ….

Jo Shakhs Jumme Ke Din In 7 Amaal Ko Karle Uske Har Qadam Par
Ek Saal Ki Nafil Rozey Aur Raat Ko Ibadat Karne Ka Sawaab Milega. . .
∗ 1. Gusal Karna.
∗ 2. Saaf Kapde Pahenna Aur Khushboo Lagana.
∗ 3. Jumme Ke Liye Jaldi Jaana.
∗ 4. Masjid Ki Taraf Paidal Jaana.
∗ 5. Imaam Ke Kareeb Yaani Pehli Saff Me Baithna.
∗ 6. Khutba Khamoshi Ke Saath Gaur Se Sunna.
∗ 7. Khutba Ke Douraan Koi Fizool Kaam Ya Behuda Baat Na Karna.
(Tirmizi Sharif, Abu Dawood)

Rate this post

Leave a Reply