Jis Amal Me Tujhe Halawat Na Miley

♥ Qaul-e-Mubarak: Abdul Qadir Jilani (Rahmatullah Alayh) Irshad Farmate Hain –
“Jis Amal (Ibadat, Riyazat, Neki) Me Tujhe Halawat (Meethas) Na Miley,
Yun Samajh Ke Tuney Usey Kiya Hi Nahi”.
(M.Jamal Mustafaai)

Leave a Reply

Ummate Nabi Android Mobile App