Islamic Quiz 286 : Inmein se wo kaunsi Surah hai jismein Allah subhanahu ne shuru ki Aayto mein ek ke baad 11 Qasmein li hain ?

Islamic Quiz 286 : Inmein se wo kaunsi Surah hai jismein Allah subhanahu ne shuru ki Aayto mein ek ke baad 11 Qasmein li hain ?

Islamic Quiz 286

Inmein se wo kaunsi Surah hai jismein Allah subhanahu ne shuru ki Aayto mein ek ke baad 11 Qasmein li hain ?

Options Are 👇

A. Surah Fajar

B. Surah Al Lail

C. Surah As-Shams

D. Surah Ad-Duha

Sahih jawab hai : Option ( C )

✅ Surah As-Shams

Allah Taala Surah Ash-Shams (91) ki aayat 1 se 7 tak farmata hai:

Suraj ki kasam
aur uski Roshni ki
Aur Chand ki jab uske peeche nikle
Aur Din ki jab usko chamka de
Aur Raat ki jab usko daank le
Aur Aasman ki
Aur jisne usko banaya
Aur Zameen ki
Aur jisne usko bichaya
Aur Jaan ki
Aur jisne usko durast kiya

Padhe: Surah Ash Sham 91:1-7