Islamic Quiz 198

Islamic Quiz 198

Roza insan ko kin cheezon se bachata hai?

A. Bhook se

B. Gunaaho aur Jahannam ki aag se

C. Thakan se

D. Sab sahi hai

4.5/5 - (97 votes)