Islamic Quiz 179

Islamic Quiz 179

Kaunse shakhs ke liye irshad farmaya gaya hai ke wo Allah Subhanahu se bahut door hain?

A. Na shukri karne wale

B. Bahut ziyada behas karne wale

C. Jiska Dil Sakht ho

D. Inmein se koi nahi

4.4/5 - (99 votes)