Islamic Quiz 179 : Kaunse shakhs ke liye irshad farmaya gaya hai ke wo Allah Subhanahu se bahut door hain?

Islamic Quiz 179 : Kaunse shakhs ke liye irshad farmaya gaya hai ke wo Allah Subhanahu se bahut door hain?

Islamic Quiz 179

Kaunse shakhs ke liye irshad farmaya gaya hai ke wo Allah Subhanahu se bahut door hain?

Options Are 👇

A. Na shukri karne wale

B. Bahut ziyada behas karne wale

C. Jiska Dil Sakht ho

D. Inmein se koi nahi

Sahih jawab hai : Option ( C )

✅ Jiska Dil Sakht ho

Daleel :

RasoolAllah (ﷺ) ne farmaya :

“Allah Subhnahu ke Zikr ke siwa ziyada baatein na kiya karo kuyke Allah Subhanahu ke zikr ke siwa ziyada baatein dil ki sakhti Qasadat (yani Sakhti) ka baais hain aur Sakht Dil shakhs Allah Subhnahu se koso door hain.

📕 Mishkat ul Masabeeh Hadees: 2276-Sahih