Islamic Quiz 164

Islamic Quiz 164

Islamic Quiz 164

Dunia me jab bhi koi Zulm se Qatl hoga uska Ek Hissa Gunah kis ko jayega?

A. Habil

B. Qabil

C. Dajjal

D. Sahih Jawab Ka Intezaar