Aurto Jaisi Shakl wa Surat ikhteyar karnewale mardon par laanat

Aurto Jaisi Shakl wa Surat ikhteyar karnewale mardon par laanat

Aurton jaisi Chaal-Dhaal apnane waale Mardo par Lanat

Hadees: Ibn Abbas (R.A) se riwayat hai ki,
Nabi-e-Kareem (ﷺ) ne farmaya:

“Aurton jaisi Chaal-Dhaal apnane waale Mardo
aur Mardo jaisi chaal-dhaal apnane waali Aurton par
Allah ne laanat bheji hai.”

Ek aur Rewayat iske Talluk se aata hai ki,
Aap (ﷺ) ne un Mardon par laanat bheji hai jo Hijda bante hai
aur un Aurton par bhi laanat bheji hai jo Mard banti hain.
Aur Aapne in logon ke baare me ye bhi farmaya ki
inhe apne gharon se nikalkar bahar kar do.”

📕 Sahih Al-Bukhari, Hadees 5885, 6834

Leave a Comment