Islamic Quiz 2: Imaan aur Kufr ke Darmiyaan Farq karne waali Cheez kya hai ?

Sahih Jawab hai: option D. ”Namaz Ka Chorna “

Daleel:

۞ Hadees:  Allah ke Rasool (ﷺ) ne farmaya:

“Iman aur Kufr ke Darmiyan farq karne waali cheez Namaz hai.”

   © Ummat-e-Nabi.com.

Comments (0)
Add Comment