Islamic Quiz 2 ka Sahih Jawab

Imaan aur Kufr ke Darmiyaan Farq karne waali Cheez kya hai ?

✦ Sawal: Imaan aur Kufr ke Darmiyaan Farq karne waali Cheez kya hai ?

Sahih Jawab hai: option D. ”Namaz Ka Chorna “


Daleel:

۞ Hadees:  Allah ke Rasool (ﷺ) ne farmaya:

Iman aur Kufr ke Darmiyan farq karne waali cheez Namaz hai.


Recent Posts