Buzurgon Aur Peeron Ki Tasveeron Ka Rakhna Sakht Haraam ….

Sawaal: Buzurgon Aur Peeron Ki Tasveeron Ko Gharo Aur Dukaano Me Rakhna Kaisa ?
» Jawaab: Aaj Kal Buzurgaane Deen Aur Peero Ki Photo Gharo Aur Dukaanon Me Rakhne Ka Chalan Ho Gaya Hai, Yahan Tak Ki Kuch Log Peeron, Waliyon Ki Tasveere Frame Kara Kar Un Par Haar Aur Agarbattiyaan Sulgaate Hain Yahan Tak Ke Kuch Jaahil Anpad Unke Saamne Mushrikon, Butparaston Ki Tarah Haath Baandh Kar Khade Ho Jaate Hai ! Yeh Baatein Sakht Tareen Haraam Hai, Yahan Tak Ke Kufr Anjaam Hai Balki Yeh Haath Baandh Kar Saamne Khada Hona Unn Par Haar Dalna Yeh Bad-Emaano(Mushrik) Ka Kaam Hai !

» Imam Ahmed Raza Khan(Rehmatullah Alayh) Farmate Hai:
Allah Azzawajal Iblees Ke Makkar Se Panaah Dey ! Duniya Me Buth Parasti Ki Ibteeda Yunh Hui Ke Acche Aur Nek Logo Ke Mohabbat Me Unkey Tasweere Bana Kar Gharo Aur Masajidon Me Tabarukkat Rakh Liye Gaye! Dheere Dheere Wahi Mabood Ho Gaye.
(Fatwa Razwiya , Jild 10, Safa 47)

♥ Mafhoom-e-Hadees: Bukhari Sharif Aur Muslim Sharif Ki Hadees Me Hai Ke,
“Vood, Subaa, Yagoos, Yaook Aur Nasar Jo Mushrikin Ke Mabood Aur Unke Buth The, Jinki Woh Parastish Karte The. Jinka Zikr Quran-e-Kareem Me Hai Woh Sab Qaum-e-Nooh(Alaihi Salaam) Ke Nek Log The, Hazrat Nooh(Alaihi Salaam) Ke Parda Karne Ke Baad Qaum Ne Unke Mujassame Bana Kar Apne Gharon Me Rakh Liye Uss Waqt Mohabbat Me Aisa Kiya Gaya Tha Lekin Baad Ke Logo Ne Ibadat Aur Paratish Shuru Kar Dee!”.

Tashrih: Iss Kism Ki Hadeese Mubaraka Kasrat Se Hadeeson Ke Kitabon Me Aai Hain,Khulasa Yeh Hai Ke Tasveer(Jandar Ki), Photo Islam Me Haraam Hai Aur Peeron, Waliyon, Allah Waalon Ke Photo Aur Unke Tasveeren Banana Aur Zyada Haraam Hai!

Rate this post

Leave a Reply

Related Posts: