Islamic Quiz 4

RasoolAllah (ﷺ) par Sabse
pehle Nazil hone waali Aayate
Kounse Surah
ki thi ?

✔ MashaAllah ! Sahih Jawab

Option C. Surah Al-Alaq (96)

Daleel :

۞ Rasool’Allah (Salallaho Alaihi Wasallam) par
Nazil hone waali Quran ki sabse pehli 5 aayte Surah Alaq ki thi.

1. “Iqra’ Bismi Rabbika Al-Ladhi Khalaqa.
» (Parh Apney Rab Ke Naam Sey Jiss Ney Paida Kiya).

2. “Khalaqa Al-‘Insana Min Alaqin.
» (Jisney Insan Ko Khoon Ke Lothrey Se Paida Kiya.)

3. “Aqra’ Wa Rabbuka Al-‘Akramu.
» (Parh Uss Rab Ke Naam Se Jo Bada Karam Karne Wala Hai.)

4. “Al-Ladhi `Allama Bil-Qalami.
» (Jisne Insan Ko Qalam Ke Zariye (Ilm) Sikhaya.)

5.”Allama Al-‘Insana Ma Lam Ya`lam.
» (Jisney Insan Ko Woh Sikhaya Jo Woh (Insan) Nahi Janta Tha.)

© Ummat-e-Nabi.com

Share on:
close
Ummate Nabi Android Mobile App