Islamic Quiz 172

Islamic Quiz 172

Islamic Quiz 172

Wo Kaunsi Do Namazein Hain Jo Munafiqo Par Zyada Bhaari Hain?

A. Fajr aur Zohar

B. Fajr aur Asr

C. Fajr aur Maghrib

D. Fajr aur Isha