Maaldaro Ko Taaqat Aur Rizq Miskino Ki Vajah Se Diya Jata Hai

♥ Qaul-e-Mubarak: Zakaat aur Sadqa Diya Karo!
Kyun Ki, Maaldaro Ko Taaqat Aur Rizq Diya Jaata Hai Tou Wo
Garib, Faqeer aur Miskeen Ki Dua Ki Wajahse..”
Shaikh Saadi (Rehmatullah Alayh)

Share on:

Leave a Reply

close
Ummate Nabi Android Mobile App