Hadees: Apne liye, apni Aulaad aur apne Amwaal ke liye bad-dua mat karo!

Hadees: Apne liye, apni Aulaad aur apne Amwaal ke liye bad-dua mat karo!

Jabir (R.A) se riwayat hai ke,
RasoolAllah (ﷺ) ne farmaya:

‟Tum apne liye, apni Aulaad aur apne Amwaal ke liye bad-dua mat karo! kahin qubooliyat ka waqt ho aur Allah us bad-dua ko qubool kar le (phir tum pachhtaate raho).”

📕 Muslim, Hadees 7705

Leave a Comment