Islamic Quiz 256

Islamic Quiz 256

Wo Kaunse Nabi ki Qaum thi jiske liye Aasaman se khana (Mann-Salwa) Nazil hota tha?

Options Are 👇

A. Isa (Alaihi Salam)

B. Nooh (Alaihi Salam)

C. Musa (Alaihi Salam)

D. Ibrahim (Alaihi Salam)

4.3/5 - (190 votes)