Insan ke liye pakeezah khana mehnat ka khana hota hai

Insan ke liye pakeezah khana mehnat ka khana hota hai

Insan ke liye pakeezah khana mehnat ka khana hota hai

Hadees: Ummaha-tul-Momineen Aaisha (R.A) se riwayat hai ke,
RasoolAllah (ﷺ) ne farmaya:

“Insan ke liye pakeezah tareen khana woh hai jo usne apni mehnat se kamaya ho.”

📕 Abu Dawood, Hadees 3528

Leave a Comment