Allah Ke Zikr Me Shifa Hai ….

♥ Qaul-e-Mubarak:
“Allah Ka Zikr Kia Karo Ke Iss Me ‘Shifa’ Hai Aur Logo’n Ke
Aib Bayan Na Karo Ke Iss Me ‘Bimaari’ Hai..”
Hazrat Umar (RaziAllahu Anhu)

AibAllah Ke Zikr Me Shifa HaiBimaariBujurgane Deen Ke AqwalIlmQaul-e-MubarakShifaZikr


Recent Posts