Bismillah-Hirrahman-Nirrahim !!!
♥ Al-Quraan: (Aye Rasool’Allah!) Tum Farmao,
Beshaq! Mera Rab Rizq Wasi’a Farmata Hai Apne Bando Me Jiske Liye Chahe
Aur Tangi Farmata Hai Jiske Liye Chahe
Aur Jo Cheez Tum Allah Ki Raah Me Kharch Karo
Uske Badley Aur Dega Aur Woh Sabse Behtar Rizq Dene Wala Hai.
(Sureh-Saba-34, Ayat 39)

♥ Al-Quraan: Unki Misaal Jo Apne Maal Allah Ki Raah Me Kharch Karte Hai
Uss Dane Ki Tarah Hai Jisko Saat Baali Nikley Aur Unn Har Baaliyon Me Se Sou-Sou Daane Nikle
Aur Allah Uss Se Bhi Zyada Barhaaye Jiske Liye Chahe Aur Allah Wus’at Wala Ilm Wala Hai.
(Sureh-Bakrah-02, Ayat 261)