☆  Zakaat Ka Bayan: Quran Ki Roshni Me …

♥ Al-Quraan : Bismillah-Hirrahman-Nirrahim !!!
» (Aye Rasool’Allah!) Tum Farmao, Beshak Mera Rab Rizq Wasi’a Farmata Hai Apne Bando Me Jiske Liye Chahe Aur Tangi Farmata Hai Jiske Liye Chahe Aur Jo Cheez Tum Allah Ki Raah Me Kharch Karo Uske Badley Aur Dega Aur Woh Sabse Behtar Rizq Dene Wala Hai.
(Sureh-Saba-34, Ayat 39)

» Unki Kahawat Jo Apne Maal Allah Ki Raah Me Kharch Karte Hai Uss Dane Ki Tarah Hai Jisne Ugaye Saat Balein Har Baal Me So Daane Aur Allah Uss Se Bhi Zyada Barhaye Jiske Liye Chahe Aur Allah Wus’at Wala Ilm Wala Hai.
(Sureh-Bakrah-02, Ayat 261)

Tags: ,