Raaste se Takleef Dene Waali Cheez Ko Hata Dena bhi Sadqah Hai #Hadeed #DailyHadees #HadeesoftheDay

Allah ke Nabi (Salallahu Alaihi Wasallam) ne farmaya:

Raaste se Takleef Dene Waali Cheez Ko Hata Dena bhi Sadqah Hai

Sunan Abu Dawood: 1285-Sahih

IplusTv