Kya Aurat Qurbani ka janwar zibah kar sakti hai?

Kya Aurat Qurbani ka janwar zibah kar sakti hai?

Jawab: Ji Haa! Sahabiyat ki tarikh se sabit hai ke Aurat bhi Qurbani ka Janwar jibah kar sakti hai.

Abu Musa Al Ash’ari (R.A) se riwayat hai ke,
“Aap ﷺ apni betiyon ko hukm dete ki wo apni Qurbani khud apne hatho se kare.”
[Musannaf Abdir Razzaq 8169]

Imam Bukhari (R.A) farmate hai:
“Aur Abu Musa(R.A) ne apni betiyon ko hukm diya ki wo apni Qurbani khud kare.”
[Bukhari : Al Ajahi Baabu Man Jabah jahiyathu Gairahu]

Referance : Qurbani ke Masail

👉 Qurbani ke baare me Sawal aur Jawab

Leave a Reply