Qurbani ki Niyat / Dua kya hai?

Qurbani ki Niyat / Dua kya hai?

Qurbani ki Dua

Qurbani ki Niyat ya Dua kya hai?

Jawab: Qurbani ki niyat se murad woh Dua hai Jo Sunnat se Sabit hai.

« Bismillaahi wallaahu ‘Akbar » [Sahih Muslim: 1965]

Itni dua bhi kaafi hai aur niyyat ka talluq dil se hai. Yeh dua bhi padh sakte hain
« Bismillaahi wallaahu ‘Akbar [Allaahumma minka wa laka] Allaahumma taqabbal minnee. »

Referance : Qurbani ke Masail

👉 Qurbani ke baare me Sawal aur Jawab

Leave a Comment