Khassi janwar ki Qurbani kya jaiz hai?

Khassi janwar ki Qurbani kya jaiz hai?

Ji Haa! Khassi kiya hua Janwar Qurbani me istemal karna Sunnat se sabit hai, tafseeli jankari ke liye post me di hui hadees ka muta’ala kare…

Qurbani ki Niyat / Dua kya hai?

Qurbani ki Niyat / Dua kya hai?

Qurbani ki Dua, Qurbani ki niyat se murad woh Dua hai Jo Sunnat se Sabit hai. « Bismillaahi wallaahu ‘Akbar » [Sahih Muslim: 1965]

Qurbani kin logon par Farz hai ?

Qurbani kin logon par Farz hai?

Qurbani Wajeebi hukm nahi ikhtiyari mu’aamla hai. Lihaja jo Qurbani karne ki taqat rakhta ho woh Qurbani kare…

Qurbani kis din karna Afzal hai?

Qurbani kis din karna Afzal hai?

Qurbani Eid ke Din Namaz ke baad karna Afzal hai, agarche Qurbani Ayyame Tashreeq yaani 4 din tak kar sakte hai…