Kya Aurat Qurbani ka janwar zibah kar sakti hai?

Ji Haa! Sahabiyat ki tarikh se sabit hai ke Aurat bhi Qurbani ka Janwar jibah kar sakti hai… [Musannaf Abdir Razzaq 8169]