Hadees Of The Day | 26 August

Hadees Of The Day | 26 Aug 2021

Momin Ke Qatal Ka Anjaam

Abu Saeed Khudri & Abu Huraira (r. a) se riwayat hai
Nabi-e-Kareem (ﷺ) ka farman hai:

“Agar Aasman aur Zameen wale (saare ke saare)
ek Momin ke Khoon me Sharik ho jaye toh
Allah un sabko Jahannam me daal dega.”

Sahih Tirmizi 1398 ]

5/5 - (1 vote)

Leave a Reply