असत्त्या पासून दूर राहा

असत्त्या पासून दूर राहा कारण असत्य गुन्ह्याकडे घेऊन जातो आणि गुन्हा नरकाकडे.

Rate this post

Leave a Reply

Trending Post

Ummate Nabi Android Mobile App