अमल करणाऱ्या सारख पुण्य मिळेल

जो कोणी सत्कर्म आणि कल्याणाचा मार्ग दाखवेल त्या व्यक्तीला देखील त्यावर अमल करणाऱ्या सारख पुण्य मिळेल.

Share on:

Similar Post

Leave a Comment