Allah Rehman hai aur uska Azab bhi Dardnak hai

Allah Rehman hai aur uska Azab bhi Dardnak hai

Allah Rehman hai aur
uska Azab bhi Dardnak hai

Allah Taala farmata hai:

“Mere Bando ko Khabar de do Ki Main bohot bakhshne wala aur bada hi Meharbaan hoon. Aur Saath hi Mera Azab bhi Dardnak hai.”

📕 Quran 15:49-50

Leave a Comment