Shaitan ki Pairwi karne walo se bacho

Shaitan ki Pairwi karne walo se bacho

Allah Taala ka farman hai ke:

“Jo Shakhs Shaitani Qadmo ki pairwi kare to Behayayi aur Burey kaamo ka hee hukm karega.”

📕 Surah Noor 24:21 

Leave a Comment