Aaj ki Aayat | Verse of the day | 29 September

Aaj ki Aayat | Verse of the day | 29 September Allah Rehman hai aur uska Azab bhi Dardnak hai Allah Taala farmata hai: “Mere Bando ko Khabar de do […]