Islamic Quiz 149

Islamic Quiz 149

Wo Kounsa Amal hai jo Halal tou hai lekin Allah Ta’ala ko sakht Napasand hai?

A

Sagayi

B

Talaq

C

Walima

D

Sahih Jawab Ka Intezaar

4.8/5 - (37 votes)