Al-Quran: Allah ne Tijarat ko Halal kiya aur Sood ko Haram

Al-Quran: Allah ne Tijarat ko Halal kiya aur Sood ko Haram

Allah Taala Quran me farmata hai:

“Allah Taala ne Tijarat (Business) ko Halal kiya hai aur Sood ko Haram karar diya hai.”

📕 Surah Baqraah 2:275

Leave a Comment