Log Halal aur Haraam ki Tameez karna bhul jayenge …

Log Halal aur Haraam ki Tameez karna bhul jayenge …

Log Haraam ki Tameez karna bhul jayenge

Hadees: Allah ke Rasool (ﷺ) ne farmaya:

“Logo par ek Aisa Zamana aayega ki insan koi parwah nahi karega ke jo usne haasil kiya hai wo Halaal se hai ya Haraam se.”

📕 Sahih Bukhari, Hadees: 2059

Leave a Comment