BaddGumani Baddtareen Jhoot Hai

۞ Hadeese Nabwi (ﷺ) BaddGumani Baddtareen Jhoot Hai Allah ke Rasool (ﷺ) ka farmane haq hai ke, “Acha Gumaan Acchi Ibadat se hai.” 📕 Abu Dawood, J-4, 4993 “BaddGumani se […]