Allah ke Paas Kitni Rehmat aur Kitna Azaab Hai ?

Allah ke Paas Kitni Rehmat aur Kitna Azaab Hai ?

Hadees: Abu Hurraia (R.A) ka bayan hain ke,
Maine RasoolAllah (ﷺ) Ko Farmatey Huwe Suna –

“Jis Roz Allah ne Rehmat ko Paida kiya tou Uskey 100 Hissay kiye
aur 99 hissay Apne Paas rakh kar Ek (1) hissa Apni Saari Makhlooq ke liye Bhej Diya.

Pas Agar Kafir bhi Yeh Jaan le ke Allah ke Paas kitni Rehmat hai tou
Woh bhi Jannat se Mayoos na ho aur agar Momin yeh Jaan jaye ke
Uss ke Paas kitna Azaab hai tou Jahannum se woh bhi Be-Khouf na rahey.”

📕 Sahih Bukhari 5/2374, Hadees 6204
📕 Sahih Muslim 4/2109, Hadees 2755
📕 Tirimzi 5/549, Hadees 3542

Leave a Comment