Qayamat pehle Khawarij ka Zahoor hoga

Hadees: Hazrat Abu Saeed (R.A) farmatey hain ke Nabi Kareem (ﷺ) (Maal) taqseem farma rahey they ke Abdullah bin Zil Khuwaisra tameemi aaya aur kaha ya RasoolAllah (ﷺ)! insaf kijiye.

Aap (ﷺ) ne farmaya: ‘Afsos agar Main insaf nahi karunga tou phir koun kareyga?’ is per Umer (R.A) ne kaha mujhe ijazat dijiye ke Main is ki Gardan maar du.

Aap (ﷺ) ne farmaya: ‘Nahi! is ke kuch aisey sathi hongey jin ki Namazon aur Rozon ke samne tum apni Namazon aur Rozey ko haqeer samjhogey lekin wo Deen se is tarah bahar ho jayengey jis tarah teer janwar me se bahar nikal jata hai, agar teer ke par, paikaan baar aur lakdi ko dekha jaye tou kahin koi Nishaan (khoon) nazar nahi aata, kyunke wo (janwar ke) leed, gobar aur khoon sab se aagey (bedagh) nikal gaya. (isi tarah wo log saaf Islam se nikal jayenge) in ki nishani ek mard hoga jis ka ek hath Aurat ki chaati ki tarah ya yun farmaya ke gosht ke thal thal kertay lothrey ki tarah hoga. yeh log Muslmano ke intshaar ke waqt paida hongey.

📕 Sahih Bukhari 6933

Hadith: Abu Saeed (R.A) farmatey hain ke main gawahi deta hu ke yeh hadees maine Huzoor Nabi Kareem (ﷺ) se suni hai aur main gawahi deta hu ke Hazrat Ali (R.A) ne (Nehrwaan me) in se Jung ki thi aur main is jung me in ke sath tha. in logon me se ek banda Qaidi bana ker laya gaya tou is me man-o-aan wohi cheezien thi jo Nabi (ﷺ) ne bayan farmayi thi.

Rate this post

Leave a Reply

Related Posts: