Namaz-e-Asar ki Ahmiyat: Jiski Namaz Asar Qaza Ho Gayee Uska

Namaz-e-Asar ki Ahmiyat: Jiski Namaz Asar Qaza Ho Gayee Uska

Jiski Namaz Asar Qaza Ho Gayee Uska

Hadees: Abdullah Bin Umar (R.A) se riwayat hai ki –
RasoolAllah (ﷺ) ne farmaya –

“Jiski Namaz-e-Asar Qaza ho Gayee (Yaani nahi padi Uski Misaal aisi hai ke) Uska Ghar aur Maal Sab Loot gaya.”

📕 Sahih Bukhari, Namaz Ke Waqton Ka Bayan: Hadees 553

Leave a Comment