Aaj ki Aayat | Verse of the day | 7 October

Aaj ki Aayat | Verse of the day | 7 October

Jab Quran Parha Jaye tou Gaur se Suna karo

Allah Taala farmata hai:

“Aur Jab Quran Parha Jaye tou
Tawajjo se Suna karo aur Khamosh
Raha karo Taaki Tum par
Reham kiya jaaye.”

📕 Quran, Surah Al Araf 7:204

Share on:

Leave a Reply

close
Ummate Nabi Android Mobile App