Islamic Quiz 246

Islamic Quiz 246

Jo Nikah Karne ki Maali Taqat Nahi Rakhta Usko Kya Karna Chahiye?

Options Are 👇

A. Hijrat Karna

B. Roza Rahkna

C. Ehtekaf Karna

D. Sahi Jawab Ka Intezaar

4.2/5 - (143 votes)