Islamic Quiz 216 : Wo Kounsi Surah hai jo apne padhne walon ki sifarish karegi yahan tak ki usey bakhsh diya jayega?

Islamic Quiz 216 : Wo Kounsi Surah hai jo apne padhne walon ki sifarish karegi yahan tak ki usey bakhsh diya jayega?

Islamic Quiz 216

Wo Kounsi Surah hai jo apne padhne walon ki sifarish karegi yahan tak ki usey bakhsh diya jayega?

Options Are 👇

A. Surah Al-Qasas

B. Surah Yusuf

C. Surah Nooh

D. Surah Al-Mulk

Sahih jawab hai : Option ( D )

✅ Surah Al-Mulk

Daleel :

Abu Huraira (R.A) se riwayat hai ki,
RasoolAllah (ﷺ) ne farmaya:

“Quran mein 30 aayaton ki ek surah hai jo apney parhney walon ki sifarish karegi yahan tak ki usey baksh diya jayega, Wo Surah hai Tabarak-alLazi beyadehil mulk……” ( Surah Al Mulk 67 )

📕 Sunan Abu Dawud, Vol 1,1387-Hasan