Islamic Quiz 163

Islamic Quiz 163

Islamic Quiz 163

Us Shaks ke Bare RasoolAllah (ﷺ) ne kya farmaya Jisne Apne Bhai se Ek Saal tak Qata Ta’alluqi ki (Rishta todey rakha) ho?

A. Munafiq

B. Islam ke Daire se Bahar Hojayega

C. Uska Khoon Bahaye Jaisa hai

D. Sahih Jawab Ka Intezaar