Islamic Quiz 186

Islamic Quiz 186

ka Sahih jawab hai : Option ( C )

✅ Sood khane wale

Daleel :

۞ Nabi-e-Kareem (ﷺ) ne farmaya:

❝Jis Raat mujhe Meraj hui mera guzar ek aise giroh par huwa jin ke pait Ghadon ki tarah hain aur un mein Saanp bhare huwe hain jo baahar se nazar aate hain, Mai ne Jibraeel se poochha ke yeh kaun log hain? (jo aise Azaab mein mubtila hain) unhon ne batlaaya ke yeh Sood khor log hain.❞

📕 Sunan Ibn Majah 2273

4.5/5 - (77 votes)