Islamic Quiz 186 : Meraj ke Waqt Nabi (ﷺ) ne Aise logon ko dekha jin ke Pait mein Saanp bhare huwe they ye log koun they?

Islamic Quiz 186 : Meraj ke Waqt Nabi (ﷺ) ne Aise logon ko dekha jin ke Pait mein Saanp bhare huwe they ye log koun they?

Islamic Quiz 186

Meraj ke Waqt Nabi (ﷺ) ne Aise logon ko dekha jin ke Pait mein Saanp bhare huwe they ye log koun they?

Options Are 👇

A. Sharab peene wale

B. Zina Karne wale

C. Sood khane wale

D. Gheebat karne wale

Sahih jawab hai : Option ( C )

✅ Sood khane wale

Daleel :

۞ Nabi-e-Kareem (ﷺ) ne farmaya:

❝Jis Raat mujhe Meraj hui mera guzar ek aise giroh par huwa jin ke pait Ghadon ki tarah hain aur un mein Saanp bhare huwe hain jo baahar se nazar aate hain, Mai ne Jibraeel se poochha ke yeh kaun log hain? (jo aise Azaab mein mubtila hain) unhon ne batlaaya ke yeh Sood khor log hain.❞

📕 Sunan Ibn Majah 2273